Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring sökvägar, exempel och dokumentation för tillgängliga taxonomierna.

Taxonomier med status FINAL

Här finns information för taxonomierna med statusen FINAL. Taxonomier har genomgått fastslagen processen för granskning och kan tillämpas i exempelvis Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisning.

Exempel i form av instansdokument i iXBRL/XBRL format finns på samligsidan för exempel vilken nås via navigeringen i toppmenyn eller via denna länk.

Taxonomier med status Public Working Draft (PWD)

Här finns information för taxonomierna med statusen Public Working Draft (PWD). Taxonomier är publiserade för granskning och kvalitetssäkring av innehåll samt teknisk struktur. De SKA ENDAST användas för analys, granskning eller i olika testscenarion.

Mer information om granskningen samt länkar till västentlig information hittar ni på nedanstående samlingsida: