Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring sökvägar, exempel och dokumentation för tillgängliga taxonomierna.

Taxonomier med status FINAL

Här finns information för taxonomierna med statusen FINAL. Taxonomier har genomgått fastslagen processen för granskning och kan tillämpas i exempelvis Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisning.

Exempel i form av instansdokument i iXBRL/XBRL format finns på samligsidan för exempel vilken nås via navigeringen i toppmenyn eller via denna länk.