Taxonomier.se

Exempel - Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering - Public Working Draft (PWD)

Exempelfiler för Public Working draft versionen av statistiktaxonomin.

Exempel Statistikrapport År (FEKY)
Exempel Statistikrapport Kvartal (FEKQ)
Exempel Statistikrapport Månad (FEKM)