Taxonomier.se

Exempel - Samlingssida koncern- och årsredovisningar Public Working Draft

Samlingssida med exempelfiler för Public Working Draft versionen omfattande koncern- och årsredovisning enligt K3 med revisionsberättelse samt fastställelseintyg.

Exempel 1 - Fastställd K3-årsredovisning med separat revisionsberättelse
Exempel 2 - Fastställd K3-årsredovisning med revisionsberättelse