Taxonomier.se

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomi) - Public Working Draft (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av en taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för statistik som rapporteras årligen eller kvartals- resp. månadsvis.
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Information om kända brister i granskningsversionen publiceras på sidan Om granskningsperioden 2020.
Taxonomistatus
Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
Statistikmyndigheten SCB
XBRL-specifikation
  • XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
  • Extensible Enumerations 1.0, daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
taxonomier@scb.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Företagsekonomisk statistikrapportering, år
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/stat/feky/2020-05-01/se-stat-fy-2020-05-01_PWD.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/stat/fekq/2020-05-01/se-stat-fq-2020-05-01_PWD.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, månad
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/stat/fekm/2020-05-01/se-stat-fm-2020-05-01_PWD.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/stat/full/fek/2020-05-01/se-stat-full-2020-05-01_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
Företagsekonomisk statistikrapportering, år
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/feky/2020-05-01
Prefix
se-stat-fy
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fekq/2020-05-01
Prefix
se-stat-fq
Företagsekonomisk statistikrapportering, månad
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fekm/2020-05-01
Prefix
se-stat-fm
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/full/fek/2020-05-01
Prefix
se-stat-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence