Taxonomier.se

Taxonomi för K3 ÅR - Public Working Draft (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomin som representerar ett svenskt aktiebolags årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.
För koncernredovisning, se taxonomi för K3-koncern.
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Information om kända brister i granskningsversionen publiceras på sidan Om granskningsperioden 2020.
Taxonomistatus
Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
  • XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
  • Extensible Enumerations 1.0, daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/risbs/2020-05-01/se-k3-risbs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/risab/2020-05-01/se-k3-risab-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/raibs/2020-05-01/se-k3-raibs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/raiab/2020-05-01/se-k3-raiab-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/rfibs/2020-05-01/se-k3-rfibs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/rfiab/2020-05-01/se-k3-rfiab-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/rafbs/2020-05-01/se-k3-rafbs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/rafab/2020-05-01/se-k3-rafab-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3/full/2020-05-01/se-k3-full-2020-05-01_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2020-05-01
Prefix
se-k3-risbs
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risab/2020-05-01
Prefix
se-k3-risab
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raibs/2020-05-01
Prefix
se-k3-raibs
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raiab/2020-05-01
Prefix
se-k3-raiab
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfibs/2020-05-01
Prefix
se-k3-rfibs
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfiab/2020-05-01
Prefix
se-k3-rfiab
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafbs/2020-05-01
Prefix
se-k3-rafbs
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafab/2020-05-01
Prefix
se-k3-rafab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/full/2020-05-01
Prefix
se-k3-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence