Taxonomier.se

Taxonomi för K3-koncern - Public Working Draft (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomin som representerar ett svenskt aktiebolags koncernredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Information om kända brister i granskningsversionen publiceras på sidan Om granskningsperioden 2020.
Taxonomistatus
Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
  • XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
  • Extensible Enumerations 1.0, daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
[Alternativ 1]
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/rcisbs/2020-05-01/se-k3k-rcisbs-2020-05-01_PWD.xsd
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/rcfibs/2020-05-01/se-k3k-rcfibs-2020-05-01_PWD.xsd
Koncernredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/fullc/2020-05-01/se-k3k-fullc-2020-05-01_PWD.xsd
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
[Alternativ 2]
Årsredovisning och koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-05-01/se-k3k-risbs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning och koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-05-01/se-k3k-rfibs-2020-05-01_PWD.xsd
Årsredovisning och koncernredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/gaap/k3k/full/2020-05-01/se-k3k-full-2020-05-01_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
[Alternativ 1]
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rcisbs/2020-05-01
Prefix
se-k3k-rcisbs
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rcfibs/2020-05-01
Prefix
se-k3k-rcfibs
Koncernredovisning innehållande samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/fullc/2020-05-01
Prefix
se-k3k-fullc
Namnrymder och prefix
[Alternativ 2]
Årsredovisning och koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-05-01
Prefix
se-k3k-risbs
Årsredovisning och koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-05-01
Prefix
se-k3k-rfibs
Årsredovisning och koncernredovisning innehållande samtliga uppställningsformer
Namnrymd
>http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/full/2020-05-01
Prefix
se-k3k-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence