Taxonomier.se

Om granskningsperioden för K2/K3

Taxonomierna för som finns publicerade på denna webbplats är för närvarande i en granskningsperiod och har statusen Public Working Draft (PWD). Granskningsperioden pågår mellan den 2 maj och 30 juni och efter periodens avslutande så planeras en slutgiltig FINAL version av taxonomierna att publiceras under oktober 2018.

Vad förväntas ni granska?

Under PWD-perioden förväntar vi att ni granskar och återkopplar synpunkter och frågor kring taxonomiernas innehåll. Ni förväntas även säkerställa att den tekniska strukturen uppfyller de riktlinjer som ställs på XBRL-taxonomier. Nedan följer en förteckning av viktiga punkter man bör ta hänsyn till under granskningen: