Taxonomier.se

Granskningsperiod till

Mellan och kommer följande två taxonomier att finnas tillgängliga för publik granskning (Public Working Draft).

Granskningsperioden för taxonomierna är kortare än normalt vilket beror på att uppdateringarna i K2-taxonomin inte innehållsmässigt bedöms som omfattande och att taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år redan har ingått i en tidigare granskningsperiod. De slutgiltiga versionerna (FINAL) av taxonomierna planeras att publiceras i .

Vad vill vi ha synpunkter på?

Generellt att granska om innehåll

Generellt att granska om teknik

Generellt att granska om återanvändningen av begrepp

Specifika frågeställningar för de olika taxonomierna

Hur kontaktar ni oss?

Synpunkter eller frågor skickas till följande adress:

Taxonomi för årsredovisning

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering

Tjänsterna hos Bolagsverket och statistikmyndigheten SCB kommer att uppdateras efter att den slutgiltiga versionen av respektive taxonomin har publicerats. Datum kommuniceras senare.