Taxonomier.se

Granskningsperiod till

Under perioden och kommer följande två taxonomier att finnas tillgänglig för publik granskning (Public Working Draft).

Granskningsperioden för taxonomierna är kortare än normalt vilket beror på att uppdateringarna i taxonomin för årsredovisningar enligt K2 inte innehållsmässigt bedöms som omfattande och att taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år redan har ingått i en tidigare granskningsperiod. Den slutgiltiga versionen (FINAL ) av taxonomierna planeras publiceras i .

Tjänsterna hos Bolagsverket och statistikmyndigheten SCB kommer att uppdateras efter att den slutgiltiga versionen av respektive taxonomin har publicerats, datum kommuniceras senare.

Mer detaljerad information om taxonominerna samt granskningsperioden kommer att publiceras här på www.taxonomier.se inför starten för granskningsperioden.