Taxonomier.se

Om webbplatsen

Webbplatsen innehåller information om publika taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN) och ”Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” (Diarienummer: N2018/02033/FF).

För närvarande finns information om följande taxonomier:

Samtliga taxonomier har statusen FINAL. En allmän beskrivning av taxonomierna finns under Om taxonomierna och mer detaljerad information finns under Taxonomier med status FINAL.

Ytterligare information om taxonomier, XBRL och tillämpning finns publicerad i FAQn.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter vilka kan användas för frågor om webbplatsen samt innehåll och tillämpning av taxonomierna.

Observera! Nedanstående uppgifter SKA INTE användas för ärenden eller frågor kopplade till tjänster eller programvaror som tillämpar taxonomierna. I dessa fall ska kontakt ske direkt med respektive myndighet eller leverantör.

Frågeställningar om: