Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring taxonomierna som är publicerade på webbplatsen.

Granskningsperiod till

Under maj och juni 2021 kommer två taxonomier att finnas tillgängliga för publik granskning (Public Working Draft).

Granskningsperiod 2021

Taxonomier med status FINAL

Information och dokumentation för publicerade taxonomierna med status FINAL.

Taxonomier

Allmän information om taxonomierna

Beskrivning om bakgrund, innehåll samt vägval kring publicerade taxonomier.

Om taxonomierna

Dokumentation för taxonomier med status FINAL

Väsentlig och övergripande dokumentation för taxonomierna.

Dokumentation