Taxonomier.se

Tillämpningsexempel för taggning med Inline XBRL

Sidan innehåller specifika exempel på viktiga aspekter vid tillämpning av iXBRL. Exemplen fungerar även som förtydliganden av Bolagsverkets tilläpningsanvisningar för e-tjänsten "Lämna in årsredovisningen digitalt".

Exempelsidorna omfattar dels en beskrivning av scenariot för exemplet med de är även taggade med iXBRL(*.xhtml). Det innebär att om man väljer "Visa sidkälla" i webbläsaren så kan man se taggningen. Från varje exempelsida har ett XBRL-instansdokument extraherats för att tydliggöra hur iXBRL-taggningen relaterar till insansdokumentet som kommer att konsumeras av visa aktörer.

Taggning monetära värden
Taggning av procenttal
Taggning av datum
Taggning av odefineirade begrepp (utökad information)
Taggning av ändrade rubriker (utökad information)
Taggning av notkopplingar (utökad information)
Tillämpning av sign-attribut i iXBRL
Tillämpning av format-attribut i iXBRL
Delade begrepp för ingående och utgående balans