Taxonomier.se

Granskningsperiod till

Under perioden till finns följande taxonomier tillgängliga för publik granskning (Public Working Draft).

De slutgiltiga versionerna (FINAL) planeras att publiceras under i .

Vad vill vi ha synpunkter på?

Generellt att granska om innehåll

Generellt att granska om teknik

Generellt att granska om återanvändningen av begrepp

Specifik frågeställning för taxonomin

Hur kontaktar ni oss?

Synpunkter eller frågor skickas till följande adress: