Taxonomier.se

Granskningsperiod till

Under perioden till finns taxonomierna för företagsekonomisk statistikrapportering (kvartal) och årsredovisning för samtliga företagsformer enligt K2 tillgänglig för publik granskning (Public Working Draft).

De slutgiltiga versionerna (FINAL) planeras att publiceras under kvartal 4 .

Vad vill vi ha synpunkter på?

Generellt att granska om innehåll

Generellt att granska om teknik

Generellt att granska om återanvändningen av begrepp

Specifik frågeställning för taxonomin

Hur kontaktar ni oss?

Synpunkter eller frågor skickas till följande adress: