Taxonomier.se

Taxonomier

Här finns information kring taxonomierna som är publicerade på webbplatsen.

Taxonomier med status FINAL

Information och dokumentation för publicerade taxonomierna med status FINAL.

Taxonomier

Allmän information om taxonomierna

Beskrivning om bakgrund, innehåll samt vägval kring publicerade taxonomier.

Om taxonomierna

Dokumentation för taxonomier med status FINAL

Väsentlig och övergripande dokumentation för taxonomierna.

Dokumentation