Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se

Webbplatsen innehåller information om publika taxonomier framtagna genom ett samarbete mellan Bolagsverket, Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och statistikmyndigheten SCB. Mer information om webbplatsen samt samverkan finns på sidan Om webbplatsen.

Nyheter

Ordlista med vanliga begrepp och termer

Ordlista innehållande vanliga begrepp och termer som används av XBRL-standarden och inom den svenska taxonomisamverkan. Listan finns tillgänglig via sidan Taxonomier.

Från årsskiftet 2023 stödjer Bolagsverket inte längre äldre versioner

Bolagsverket tjänst ”Lämna in årsredovisningen digitalt” kommer från årsskiftet 2023 sluta stödja två äldre versioner av taxonomier, mer information finns på sidan Taxonomier med status FINAL.

Presentation från möte TaxSam Företag – mot framtiden

Presentation från den där TaxSam Företags representanter berättade om samarbetet, framtida aktiviteter, nytta och möjligheter med de begreppskataloger (taxonomier) som finns inom olika områden som rör företag, exempelvis finansiell information. Länk till presentation TaxSam Företag – mot framtiden

FINAL-version av Bilagor till Inkomstdeklaration 2

Ny version av Skatteverkets Bilagor till Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Exempel för företagsekonomisk statistikrapportering

Uppdaterade och nya exempel för företagsekonomisk statistikrapportering finns tillgängliga via sidan Exempel - Företagsekonomisk statistikrapportering.

Nyhetsarkiv