Taxonomier.se

Exempel & Tillämpning

Fullständiga exempel

Exempel med innehåll motsvarande fullständiga eller större delmängder av handlingar avseende årsredovisningar, revisionsberättelser, fastställelseintyg och statistikrapporter.

Exempel

Tillämpningsexempel för Inline XBRL

Specifika exempel som illustrerar viktiga aspekter vid tillämpning av Inline XBRL (iXBRL). Exemplen fungerar även som förtydliganden av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten "Lämna in årsredovisningen digitalt".

Tillämpningsexempel för taggning med Inline XBRL