Taxonomier.se

Om webbplatsen

Webbplatsen innehåller information om publika svenska taxonomier vilka tagits fram genom ett samarbete mellan myndigheterna Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

För närvarande finns information om följande taxonomier:

Samtliga taxonomier har statusen FINAL. En allmän beskrivning av taxonomierna finns under Om taxonomierna och mer detaljerad information finns under Taxonomier med status FINAL.

Ytterligare information om taxonomier, XBRL och tillämpning finns publicerad i FAQ.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter vilka kan användas för frågor om webbplatsen samt innehåll och tillämpning av taxonomierna.

Frågeställningar om: