Taxonomier.se

Tillämpningsexempel för taggning med Inline XBRL

Sidan innehåller specifika exempel på viktiga aspekter vid tillämpning av iXBRL. Exemplen fungerar även som förtydliganden av Bolagsverkets tilläpningsanvisningar för e-tjänsten "Lämna in årsredovisningen digitalt".

Viktigt om exempelsidorna

Exempelsidorna omfattar en beskrivning av användningscenariot men innehåller förutom den visuella representationen även iXBRL-taggat data (*.xhtml).

Genom att välja "Visa sidkälla" i webbläsaren kan man se hur iXBRLtaggarna har tillämpats. För varje exempelsida finns även ett XBRL-instansdokument där man kan se det data som taggats i filen.

Taggning av enskilda begrepp

Exempel 1a
Exempel 1b
Exempel 1c
Exempel 1d
Exempel 1e

Taggning med utökad information

Exempel 2a
Exempel 2b
Exempel 2c

Övrigt

Exempel 3a