Taxonomier.se

Exempel för tillämpning i Bolagsverkets tjänst

Här samlas exempelfiler för tillämping i Bolagsverkets framtida tjänst baserade på FINAL versionerna av de svenska taxonomierna.

Exempel 1 - Fastställd årsredovisning
Exempel 2 - Fastställd årsredovisning med revisionsberättelse
Exempel 3 - Fastställd årsredovisning med utökad taggning
Exempel 4 - Fastställd årsredovisning med revisionsberättelse och utökad taggning