Taxonomier.se

Exempel

Här finns en förteckning över fullständiga och mer delajerade exempel på årsredovisningar, revisionsberättelser och fastställelseintyg.

Exemplen består av en iXBRL-fil (XHTML) samt ett XBRL-instansdokument (XML) som har extraherats från iXBRL-filen.