Taxonomier.se

Exempel för tillämpning av K3 i Bolagsverkets tjänst

Här samlas exempelfiler för tillämping i Bolagsverkets tjänst baserade på FINAL versionerna av de svenska taxonomierna.

Exempel 1 - Fastställd årsredovisning med separat revisionsberättelse