Taxonomier.se

Exempel - Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering

Exempelfiler för FINAL-versionen av statistiktaxonomin.

Exempel Statistikrapport Kvartal (FEKQ)
Exempel Statistikrapport Månad (FEKM)