Taxonomier.se

Exempel - Företagsekonomisk statistikrapportering

Exempelfiler för FINAL-versionen av statistiktaxonomin.

År

Exempel för årlig företagsekonomisk statistikrapportering

Exempel 1a

Kvartal

Exempel för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering

Exempel 2a
Exempel 2b

Månad

Exempel för månatlig företagsekonomisk statistikrapportering

Exempel 3a
Exempel 2b