Taxonomier.se

Företagsekonomisk statistikrapportering, år (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för statistik som rapporteras årsvis.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Ägare / Utvecklad av
Statistikmyndigheten SCB
Kontakt(er)
taxonomier@scb.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Företagsekonomisk statistikrapportering, år
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/stat/fek/rfy/2021-05-17/se-fek-rfy-2021-05-17_PWD.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/stat/fek/full/2021-05-17/se-fek-full-2021-05-17_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
Företagsekonomisk statistikrapportering, år
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfy/2021-05-17
Prefix
se-stat-fy
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/full/2021-05-17
Prefix
se-stat-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence