Taxonomier.se

Exempel - Taxonomi för fastställelseintyg

Exempelfiler för FINAL versionen av den svenska fastställelseintygstaxonomin för aktiebolag.

Exemplen baseras på års version men grundprinciperna för taggningen är tillämpningsbara även på / års version. För exempel med / års version se exmpel på sidan Exempel för tillämpning av K3 i Bolagsverkets tjänst.

Exempel 1 - Fastställelseintyg
Exempel 2 - Fastställelseintyg
Exempel 3 - Fastställelseintyg
Exempel 4 - Fastställelseintyg
Exempel 5 - Fastställelseintyg
Exempel 6 - Fastställelseintyg
Exempel 7 - Fastställelseintyg
Exempel 8 - Fastställelseintyg