Taxonomier.se

Exempel - Fastställelseintyg omfattande aktiebolag

Exempelfiler för FINAL versionen av den svenska fastställelseintygstaxonomin för aktiebolag.

Exemplen baseras på års version men grundprinciperna för taggningen är tillämpningsbara även på / års version.

Ytterligare exempel på praktiskt tillämpning av fastställelseintyget för års- och koncernredovisningar enligt K2 samt K3 finns på respektive sida för aktuell uppställning.

1. Aktiebolag med resultat- och balansräkning

Ett aktiebolag med resultat- och balansräkning där årsstämman godkänner eller förändrar styrelsens förslag.

Exempel 1a
Exempel 1b
Exempel 1c
Exempel 1d
Exempel 1e
Exempel 1f

2. Aktiebolag med balansräkning

Ett aktiebolag med balansräkning där årsstämman godkänner eller förändrar styrelsens förslag.

Exempel 2a
Exempel 2b