Taxonomier.se

Exempel - Inkomstdeklaration 2, (PWD)

Exempelfiler utifrån PWD-versionen av taxonomin för Inkomstdeklaration 2.

1. Exempel med överskott

Exempel med fiktiva uppgifter som illustrerar hur Inkomstdeklaration 2 ska taggas.

Exempel 1

2. Exempel med både överskott och underskott samt övriga upplysningar

Exempel med fiktiva uppgifter som illustrerar hur Inkomstdeklaration 2 ska taggas.

Exempel 2