Taxonomier.se

Exempel - Årsredovisningstaxonomin i enlighet med K3

Exempelfiler för FINAL versionen av den svenska årsredovisningstaxonomin för i huvudsak icke noterade aktiebolag i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1). Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Exemplen baseras på års version men grundprinciperna för taggningen är tillämpningsbara även på års version. För exempel med års version se "Exempel 2" på sidan Exempel för tillämpning av K3 i Bolagsverkets tjänst.

Exempel 1 () - Bolagsverket