Taxonomier.se

Exempel - Taxonomi K3

Exempelfiler för FINAL versionen av den svenska årsredovisningstaxonomin för i huvudsak icke noterade aktiebolag i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1). Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Exempel 1 - Bolagsverket