Taxonomier.se

Exempel - Års- och koncernredovisning i enlighet med K3

Tillämpningsexempel för FINAL versionen av den svenska års- och koncernredovisningstaxonomin för i huvudsak icke noterade aktiebolag i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1).

Exempel 1 () - Bolagsverket - Års- och koncernredovisning enligt K3