Taxonomier.se

Taxonomipaket för taxonomier med status FINAL

Sidan innehåller ett antal taxonomipaket med olika versioner/revisioner av de svenska taxonomierna. Paketen är skapade enligt XBRLs Taxonomy Packages 1.0 specifikation vilket möjliggör att öppna/använda ZIP-filen i en XBRL-editor eller validator.

Taxonomipaket , revidering

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering samt tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: https://xbrl.taxonomier.se/taxonomi-paket/taxonomi-paket-2021-10-31-rev20211210.zip

Taxonomipaket , revidering

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2, K3 och K3-koncern omfattande versionerna , och

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2020-12-01-rev-2021-02-18.zip

Taxonomipaket , revidering

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2 omfattande version .

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2018-12-17.zip

Taxonomipaket 2017-09-30, revidering

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2017-09-30-rev-2017-12-04.zip