Taxonomier.se

Koncernredovisning enligt K3-regelverket (2020)

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett svenskt aktiebolags koncernredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Utökning av begrepp i vallista ”Avgivande av finansiell rapport” med alternativet "Likvidatorn avger följande årsredovisning och koncernredovisning".
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-12-01/se-k3k-risbs-2020-12-01.xsd
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-12-01/se-k3k-rfibs-2020-12-01.xsd
Koncernredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/full/2020-12-01/se-k3k-full-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-12-01
Prefix
se-k3k-risbs
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-12-01
Prefix
se-k3k-rfibs
Koncernredovisning innehållande samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/full/2020-12-01
Prefix
se-k3k-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence