Taxonomier.se

Exempel - Taxonomi för revisionsberättelse

Exempelfiler för FINAL version av de svenska revisionsberättelsetaxonomierna för aktiebolag.

Exempel 1 - Revisionsberättelse för årsredovisning enligt K2 (version 2017-09-30)
Exempel 2 - Revisionsberättelse för årsredovisning enligt K3 (version 2020-12-01)
Exempel 3 - Revisionsberättelse för års- och koncernredovisning enligt K3 (version 2020-12-01)