Taxonomier.se

Exempel - Företagsekonomisk statistikrapportering

Exempelfiler för FINAL-versionen av statistiktaxonomin.

År

Exempel för årlig företagsekonomisk statistikrapportering, statistikrapport År (FEKY).

Rapporten består av följande delar:

Exempel 1a
Exempel 1b
Exempel 1c

Kvartal - Enkel

Exempel för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering, grundläggande statistikrapport Kvartal (FEKQ).

Rapporten består av följande delar:

Exempel 2a
Exempel 2b

Kvartal - Utökad

Exempel för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering, utökad statistikrapport Kvartal (FEKQC).

Rapporten består av följande delar:

Exempel 3a
Exempel 3b

Månad

Exempel för månadsvis företagsekonomisk statistikrapportering, statistikrapport Månad (FEKM).

Rapporten består av följande delar:

Exempel 4a
Exempel 4b
Exempel 4c