Taxonomier.se

Exempel

Här finns en förteckning över fullständiga och mer specifika exempel på årsredovisningar, revisionsberättelser, fastställelseintyg och statistikrapporter.

Inkomstdeklaration

Årsredovisningar m.m.

Exemplen består av en iXBRL-fil (XHTML) samt ett XBRL-instansdokument (XML) som har extraherats från iXBRL-filen.

Statistikrapporter