Taxonomier.se

Ändringslogg för Företagsekonomisk statistikrapportering, år ()

Ändringsloggen dokumenterar korrigeringar av taxonomin som bedöms nödvändiga eller tillför värde utan att det motiverar en versionsändring. Korrigeringarna som dokumenteras här påverkar inte grundstrukturen med namnrymder eller sökvägar.

Bedömning om detta på något sätt påverkar befintliga applikationer måste göras av respektive leverantör. Om man har laddat ned en lokal kopia av taxonomin rekommenderas att ladda ned den uppdaterade taxonomin från föreningens hemsida efter att uppdateringen har skett.

Sammanfattning av uppdateringshistorik

Taxonomin publiceras som FINAL
Tillägg av referens BAS-konto
Mindre justering av referenser
Mindre justeringar av rubriker och referenser

Ändringar per uppdateringstillfälle

Uppdatering

Tillägg av referens BAS-konto

Uppdatering

Mindre justering av referenser

Uppdatering

Mindre justeringar av rubriker och referenser
Detaljerad förteckning av uppdateringar finns i Excel-fil:
statistikrapport-fek-ar-andringslogg-2021-10-31-rev20230131.xlsx