Taxonomier.se

Taxonomier med status FINAL

Här finns information kring sökvägar, exempel och dokumentation för taxonomier med status FINAL. Taxonomierna har genomgått fastslagen process för granskning och kan tillämpas i exempelvis Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisning. Sidan innehåller följande information:

 1. Översikt
 2. Taxonomier
 3. Taxonomipaket
 4. Arkiverade taxonomier

Översikt

Översikt av befintliga och framtida taxonomier inom myndighetssamarbetet. Observera att bilden inte omfattar externt publicerade taxonomier som tillämpas i myndigheternas tjänster, som exempelvis ESMAs ESEF-taxonomi.

Inkomstdeklaration
INK3
pågår
Inkomstdeklaration
INK4
pågår
Bilagor inkomstdeklaration
Omfattande INK2-4
pågår
Koncernredovisning
Övriga företags-
former, K3
okänd
Årsredovisning
Övriga företags-
former, K3
okänd
Årsredovisning
Övriga företags-
former, K2
pågår
Årsbokslut
okänd
Förenklat årsbokslut
okänd

Gemensam begreppskatalog för samtliga taxonomier

 1. publicerad
  Publicerad med status FINAL
 2. pågår
  Utvecklingsaktivitet pågår
 3. okänd
  Ingen planerad aktivitet

Taxonomier

Inkomstdeklaration

Års- och koncernredovisning för aktiebolag

Revisionsberättelse för aktiebolag

Fastställelseintyg för aktiebolags års- och koncernredovisning

Utökad information

Företagsekonomisk statistikrapportering

Taxonomipaket

Samtliga taxonomirapporter samt versioner kan laddas ner som ett taxonomipaket i ZIP-format. De finns tillängliga på sidan Taxonomipaket för taxonomier med status FINAL.

Arkiverade taxonomier

Information om taxonomier som ej längre uppdateras eller som ej längre tillämpas i en myndighets-tjänst finns publicerade på sidan arkiverade taxonomier.