Taxonomier.se

Fristående fastställelseintyg avseende aktiebolags års- och koncernredovisning upprättade enligt ESEF

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett fristående fastställelseintyg för aktiebolag som upprättar års- och koncernredovisning upprättade enligt ESEF.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Rättning av dokumentation
Länk till Ändringslogg för Fastställelseintyg ESEF
Ägare / Utvecklad av
Bolagsverket
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Fristående fastställelseintyg för aktiebolags års- och konsernredovisning enligt ESEF
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rcplcs/2022-09-01/se-coa-rcplcs-2022-09-01.xsd
Namnrymder och prefix
Fristående fastställelseintyg för aktiebolags års- och konsernredovisning enligt ESEF
Namnrymd
http://www.bolagsverket.se/se/fr/gaap/coa/rcplcs/2022-09-01
Prefix
se-coa-rcplcs

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © Bolagsverket