Taxonomier.se

Inkomstdeklaration 2 bilagor, (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomier för samtliga bilagor för Inkomstdeklaration.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomierna publiceras som Public Working Draft (PWD)
Ägare/Utvecklad av
Skatteverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
Skatteverket Utvecklarportalen
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
N3B
https://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/n3b/rn3b/2023-06-01/se-n3b-rn3b-2023-06-01.xsd
N4
https://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/n4/rn4/2023-06-01/se-n4-rn4-2023-06-01.xsd
N7
https://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/n7/rn7/2023-06-01/se-n7-rn7-2023-06-01.xsd
N8
https://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/n8/rn8/2023-06-01/se-n8-rn8-2023-06-01.xsd
N9
https://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/n9/rn9/2023-06-01/se-n9-rn9-2023-06-01.xsd
Namnrymder och prefix
N3B
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/n3b/rn3b/2023-06-01
Prefix
se-n3b-rn3b
N4
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/n4/rn4/2023-06-01
Prefix
se-n4-rn4
N7
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/n7/rn7/2023-06-01
Prefix
se-n7-rn7
N8
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/n8/rn8/2023-06-01
Prefix
se-n8-rn8
N9
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/n9/rn9/2023-06-01
Prefix
se-n9-rn9

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence