Taxonomier.se

Exempel - Årsredovisning enligt K2-regelverket

Exempelfiler utifrån FINAL-versionen av K2-taxonomin för årsredovisning i mindre aktiebolag baserad på Bokföringsnämndens vägledning K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

1. Exempel utan fastställelseintyg och revisionsberättelse

Exempel med fiktiva uppgifter som illustrerar hur en årsredovisning utan revisionsberättelse eller fastställelseintyg kan utformas och taggas

Exempel 1a
Exempel 1b
Exempel 1c
Exempel 1d

2. Exempel med fastställelseintyg, revisionsberättelse och utökad taggning

Exempelfiler motsvarande avskrifter som tillämpas i Bolagsverkets tjänst.

Exempel 2a
Exempel 2b
Exempel 2c
Exempel 2d
Exempel 2e