Taxonomier.se

Exempel - Årsredovisning enligt K3-regelverket

Exempelfiler utifrån FINAL-versionen av K3-taxonomin för årsredovisning i aktiebolag baserad på Bokföringsnämndens vägledning K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

1. Exempel utan fastställelseintyg och revisionsberättelse

Exempel med fiktiva uppgifter som illustrerar hur en årsredovisning utan revisionsberättelse eller fastställelseintyg kan utformas och taggas

Exempel 1a

2. Exempel med fastställelseintyg och revisionsberättelse

Exempelfiler motsvarande avskrifter som tillämpas i Bolagsverkets tjänst.

Exempel 2a
Exempel 2b
Exempel 2c