Taxonomier.se

Årsredovisning enligt K3-regelverket (2018)

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett aktiebolags svenska årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.
Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Utökning av begrepp i vallista ”Finansiell rapport” med alternativet "Likvidatorn avger följande årsredovisning".
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.
Länk till Ändringslogg för K3-taxonomin
Taxonomistatus
FINAL
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Känd avvikelse
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2018-12-17/se-k3-risbs-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risab/2018-12-17/se-k3-risab-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raibs/2018-12-17/se-k3-raibs-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raiab/2018-12-17/se-k3-raiab-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfibs/2018-12-17/se-k3-rfibs-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfiab/2018-12-17/se-k3-rfiab-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafbs/2018-12-17/se-k3-rafbs-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafab/2018-12-17/se-k3-rafab-2018-12-17.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/full/2018-12-17/se-k3-full-2018-12-17.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2018-12-17
Prefix
se-k3-risbs
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risab/2018-12-17
Prefix
se-k3-risab
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raibs/2018-12-17
Prefix
se-k3-raibs
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raiab/2018-12-17
Prefix
se-k3-raiab
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfibs/2018-12-17
Prefix
se-k3-rfibs
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfiab/2018-12-17
Prefix
se-k3-rfiab
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafbs/2018-12-17
Prefix
se-k3-rafbs
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafab/2018-12-17
Prefix
se-k3-rafab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/full/2018-12-17
Prefix
se-k3-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence