Taxonomier.se

Tillämpningsexempel - Års- och koncernredovisning enligt K3-regelverket

Tillämpningsexempel för FINAL-versionen av K3-taxonomierna för årsredovisning respektive koncernredovisning i aktiebolag baserade på Bokföringsnämndens vägledning K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

1. Tillämpnings/taggnings-exempel med grundprinciper för taggning

Tillämpnings/taggnings-exempel med fiktiva uppgifter som illustrerar grundprinciper för taggning av en års- och koncernredovisning.

Exempel 1a
Exempel 1b