Taxonomier.se

Inkomstdeklaration 2, (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomin för Inkomstdeklaration 2, även kallad INK2-taxonomin.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Ägare/Utvecklad av
Skatteverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
mats.rastman@skatteverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Inkomstdeklaration 2
http://xbrl.taxonomier.se/pwd/se/fr/tax/ink2/rink2/2022-05-24/se-ink2-rink2-2022-05-24.xsd
Namnrymder och prefix
Inkomstdeklaration 2
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/tax/ink2/rink2/2022-05-24
Prefix
se-ink2-rink2

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence