Taxonomier.se

Årsredovisning enligt K2-regelverket (PWD)

Ändamål och omfattning
Publik granskningsversion av taxonomin representerar ett aktiebolags svenska årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), även kallad K2.
Version / Taxonomistatus
/ Public Working Draft (PWD)
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
[textblock]
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/risbs/2021-05-17/se-k2-risbs-textb-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/risab/2021-05-17/se-k2-risab-textb-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/raibs/2021-05-17/se-k2-raibs-textb-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/raiab/2021-05-17/se-k2-raiab-textb-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/full/2021-05-17/se-k2-full-textb-2021-05-17_PWD.xsd
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
[abstrakt]
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/risbs/2021-05-17/se-k2-risbs-abstr-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/risab/2021-05-17/se-k2-risab-abstr-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/raibs/2021-05-17/se-k2-raibs-abstr-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/raiab/2021-05-17/se-k2-raiab-abstr-2021-05-17_PWD.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/full/2021-05-17/se-k2-full-abstr-2021-05-17_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risbs/2021-05-17
Prefix
se-k2-risbs
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risab/2021-05-17
Prefix
se-k2-risab
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raibs/2021-05-17
Prefix
se-k2-raibs
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raiab/2021-05-17
Prefix
se-k2-raiab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/pwd-2021/se/fr/gaap/k2/full/2021-05-17
Prefix
se-k2-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence