Taxonomier.se

Fastställelseintyg för aktiebolags års- och koncernredovisning (2020)

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett fastställelseintyg för aktiebolag. En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Detsamma gäller också om aktiebolaget lämnar koncernredovisning. Det gör hen i ett speciellt intyg som kallas fastställelseintyg som finns på årsredovisningen. Intyget ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats samt intygande att kopia överensstämmer med originalhandlingarna.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Ägare / Utvecklad av
Bolagsverket
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Fastställelseintyg för aktiebolag utan koncern
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rplc/2020-12-01/se-coa-rplc-2020-12-01.xsd
Fastställelseintyg för aktiebolag med koncern
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rcplc/2020-12-01/se-coa-rcplc-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Fastställelseintyg för aktiebolag utan koncern
Namnrymd
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rplc/2020-12-01
Prefix
se-k2-coa
Fastställelseintyg för aktiebolag med koncern
Namnrymd
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rcplc/2020-12-01
Prefix
se-coa-rplc

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © Bolagsverket