Taxonomier.se

Taxonomi Fastställelseintyg

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett fastställelseintyg för aktiebolag. En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det gör hen i ett speciellt intyg som kallas fastställelseintyg som finns på årsredovisningen. Intyget ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats samt intygar att kopia överensstämmer med originalhandlingarna.
Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.
Ägare
Bolagsverket
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Uppdatering med ny generell taxonomirapport för K2 och K3 företag har publicerats med statusen FINAL. Taxonomin stödjer inte koncernredovisning.
Uppdatering av företrädarroll med nya roller för likvidator och likvidatorsuppleant inför uppdatering av Bolagsverkets tjänst den .
Taxonomistatus
FINAL
Utvecklad av
Bolagsverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Fastställelseintyg för aktiebolag i enlighet med K2
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/rcoa/2017-09-30/se-k2-rcoa-2017-09-30.xsd
Fastställelseintyg för aktiebolag i enlighet med K2 och K3, observera att den inte stödjer koncernredovisning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rplc/2018-12-17/se-coa-rplc-2018-12-17.xsd
Namnrymder och prefix
Fastställelseintyg för aktiebolag i enlighet med K2
Namnrymd
http://www.bolagsverket.se/se/fr/gaap/k2/rcoa/2017-09-30
Prefix
se-k2-coa
Fastställelseintyg för aktiebolag i enlighet med K2 och K3, observera att den inte stödjer koncernredovisning
Namnrymd
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/coa/rplc/2018-12-17
Prefix
se-coa-rplc

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © Bolagsverket