Taxonomier.se

Inkomstdeklaration 2,

Ändamål och omfattning
Taxonomin för Inkomstdeklaration 2, även kallad INK2-taxonomin.
Användningsperiod
Används för deklarationsperiod 2022P4 och framåt vilket motsvarar räkenskapsår som slutar och framåt.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Mindre justeringar av referenser
Länk till Ändringslogg för INK2-taxonomin
Ägare/Utvecklad av
Skatteverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
Skatteverket Utvecklarportalen
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Inkomstdeklaration 2
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/tax/ink2/rink2/2022-09-12/se-ink2-rink2-2022-09-12.xsd
Namnrymder och prefix
Inkomstdeklaration 2
Namnrymd
http://www.skatteverket.se/se/fr/tax/ink2/rink2/2022-09-12
Prefix
se-ink2-rink2

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence