Taxonomier.se

Taxonomipaket för taxonomier med status FINAL

Sidan innehåller ett antal taxonomipaket med olika versioner/revisioner av de svenska taxonomierna. Paketen är skapade enligt XBRLs Taxonomy Packages 1.0 specifikation vilket möjliggör att öppna/använda ZIP-filen i en XBRL-editor eller validator.

Taxonomipaket , reviderad 2024-02-14

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive tidigare revideringar.

Inga uppdateringar har skett i befintliga taxonomier, däremot har följande versioner tagits bort:

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2023-06-01-rev20240322.zip

Historik


Taxonomipaket

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2023-06-01.zip

Taxonomipaket , senast reviderad

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2023-01-31-rev20230331.zip

Taxonomipaket

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2022-09-12.zip

Taxonomipaket

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2022-05-24.zip

Taxonomipaket , senast reviderad

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin reviderad inklusive tidigare revideringar.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-paket-2021-10-31-rev20220224.zip

Taxonomipaket , senast reviderad

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2, K3 och K3-koncern omfattande versionerna , och

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2020-12-01-rev-2021-02-18.zip

Taxonomipaket , senast reviderad

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2 omfattande version .

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2018-12-17.zip

Taxonomipaket 2017-09-30, senast reviderad

Taxonomirapporter för den svenska taxonomin inklusive revidering av K2.

Paketet innehåller följande delar:

Länk: taxonomi-2017-09-30-rev-2017-12-04.zip