Taxonomier.se

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomi), månad (2021)

Ändamål och omfattning
Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för statistik som rapporteras månadsvis.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Mindre justering av referenser
Länk till Ändringslogg för FEKM-taxonomin
Ägare / Utvecklad av
Statistikmyndigheten SCB
Kontakt(er)
taxonomier@scb.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Företagsekonomisk statistikrapportering, månad
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfm/2021-10-31/se-fek-rfm-2021-10-31.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/full/2021-10-31/se-fek-full-2021-10-31.xsd
Namnrymder och prefix
Företagsekonomisk statistikrapportering, månad
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfm/2021-10-31
Prefix
se-stat-fm
Företagsekonomisk statistikrapportering, samtliga delrapporter
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/full/2021-10-31
Prefix
se-stat-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence