Taxonomier.se

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomi), kvartal (2023)

Ändamål och omfattning
Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för statistik som rapporteras kvartalsvis.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Ändring av obligatoriska begrepp i tuples
Länk till Ändringslogg för FEKQ-taxonomin
Ägare / Utvecklad av
Statistikmyndigheten SCB
Kontakt(er)
taxonomier@scb.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal (Enkel)
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfq/2023-01-31/se-fek-rfq-2023-01-31.xsd
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal (Utökad)
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfqc/2023-01-31/se-fek-rfqc-2023-01-31.xsd
Namnrymder och prefix
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal (Enkel)
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfq/2023-01-31
Prefix
se-fek-rfq
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal (Utökad)
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/stat/fek/rfqc/2023-01-31
Prefix
se-fek-rfqc

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence