Taxonomier.se

Koncernredovisning enligt K3-regelverket (2020)

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett svenskt aktiebolags koncernredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Utökning av vallista ”Avgivande av finansiell rapport (Vallista)” med alternativen "Likvidatorn avger följande årsredovisning (Värde)" och "Likvidatorn avger följande årsredovisning och koncernredovisning (Värde)".
Länk till Ändringslogg för K3K-taxonomin
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Känd avvikelse
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-12-01/se-k3k-risbs-2020-12-01.xsd
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-12-01/se-k3k-rfibs-2020-12-01.xsd
Koncernredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/full/2020-12-01/se-k3k-full-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Koncernredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/risbs/2020-12-01
Prefix
se-k3k-risbs
Koncernredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/rfibs/2020-12-01
Prefix
se-k3k-rfibs
Koncernredovisning innehållande samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3k/full/2020-12-01
Prefix
se-k3k-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence