Taxonomier.se

Taxonomi för utökad information

Ändamål och omfattning
Taxonomin möjliggör taggning av information som saknas i definitionen för befintliga taxonmier som exempelvis årsredovisning i enlighet med K2. Taggningen görs för att underlätta maskinell tolkning främst när formatet iXBRL tillämpas.

Det är möjligt att lägga till följande information:
  • Taggning av odefinierade begrepp
  • Notkopplingar i en årsredovisning
  • Loggning av rubrikändringar
  • Status för taggning av information i iXBRL
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Taxonomistatus
FINAL
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Tilläggsinformation för taxonomier
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/misc/race/2017-09-30/se-misc-race-2017-09-30.xsd
Namnrymder och prefix
Tilläggsinformation för taxonomier
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/misc/race/2017-09-30
Prefix
se-misc-race

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence