Taxonomier.se

Årsredovisning enligt K3-regelverket (2020)

Ändamål och omfattning

Taxonomin representerar ett svenskt aktiebolags årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), även kallad K3.

För koncernredovisning, se taxonomi för K3-koncern.

Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Utökning av vallista ”Avgivande av finansiell rapport (Vallista)” med alternativen "Likvidatorn avger följande årsredovisning (Värde)" och "Likvidatorn avger följande årsredovisning och koncernredovisning (Värde)".
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.
Länk till Ändringslogg för K3-taxonomin
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Känd avvikelse
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2020-12-01/se-k3-risbs-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risab/2020-12-01/se-k3-risab-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raibs/2020-12-01/se-k3-raibs-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raiab/2020-12-01/se-k3-raiab-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfibs/2020-12-01/se-k3-rfibs-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfiab/2020-12-01/se-k3-rfiab-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafbs/2020-12-01/se-k3-rafbs-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafab/2020-12-01/se-k3-rafab-2020-12-01.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/full/2020-12-01/se-k3-full-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2020-12-01
Prefix
se-k3-risbs
Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risab/2020-12-01
Prefix
se-k3-risab
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raibs/2020-12-01
Prefix
se-k3-raibs
Årsredovisning med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/raiab/2020-12-01
Prefix
se-k3-raiab
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfibs/2020-12-01
Prefix
se-k3-rfibs
Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rfiab/2020-12-01
Prefix
se-k3-rfiab
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och fullständig balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafbs/2020-12-01
Prefix
se-k3-rafbs
Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/rafab/2020-12-01
Prefix
se-k3-rafab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/full/2020-12-01
Prefix
se-k3-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence